EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Rejestracja biznesu w Polsce jest prosta!

 

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej należy wybrać jedną z form. Można zatem zarejestrować działalność jako:

  • osoba fizyczna (najbardziej popularne),
  • spółka osobowa (np. spółka jawna), spółka kapitałowa (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 
  • przedstawicielstwo.

Więcej o formach działalności gospodarczej >>>

 

Aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jako:

  • osoba fizyczna - potrzebujesz dwóch numerów: NIP, oraz REGON
  • spółka prawa handlowego  - potrzebujesz trzech numerów: NIP, REGON, KRS.

 

Zarówno działalność gospodarczą osoby fizycznej jak i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (standardowa umowa) można zarejestrować przez Internet:

  • W przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej rejestracji można dokonać przez Internet (www.firma.gov.pl) oraz w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.

 

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBY FIZYCZNEJ (CEIDG)

Więcej o CEIDG >>>

 

  • W przypadku  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestracji można dokonać przez Internet (ems.ms.gov.pl) lub w jednym z sądów rejestrowych. Dokumenty można również wysłać pocztą.

 

REJESTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS)

Więcej o KRS >>> | Więcej o placówkach >>>

 

Wniosek o rejestrację przekazywany jest automatycznie do innych urzędów w celu nadania wspomnianych numerów:

  • NIP (numer identyfikacji podatkowej nadawanych przez urząd skarbowy),
  • REGON (numer statystyczny firmy nadawany przez Główny Urząd Statystyczny),
  • numeru KRS dla spółek.

 

Dla osób fizycznych identyfikatorem w rejestrze CEIDG jest NIP.

Wniosek jest również przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale zgłoszenia do ubezpieczeń siebie (rodziny, pracowników) musisz dokonać samodzielnie w oddziale ZUS lub elektronicznie. Urząd skarbowy musisz też odwiedzić, gdy chcesz być płatnikiem VAT.
Więcej o procedurach szczegółowych: formalności w US >>> | formalności w ZUS >>>

 

Zarówno osoby fizyczne jak i spółki handlowe wyszukasz w rejestrach dostępnych online:

 

   

 

Zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek handlowych zaświadczeniem o wpisie jest wydruk ze strony internetowej. Zgodnie z prawem, polskie organy administracji publicznej nie mogą żądać zaświadczeń, jeżeli dostępne są one elektroniczne w rejestrach.
Więcej informacji o procedurze szczególnej dotyczącej zaświadczeń w obrocie zagranicznym >>>

 

Rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej jest procedurą administracyjną i jest nieodpłatna. Rejestracja spółki handlowej jest procedurą sądową i podlega opłatom.
Więcej o opłatach >>>

 

Niektóre rodzaje działalności wymagają spełnienia dodatkowych wymagań. Dotyczy to działalności poddanej formom reglamentacji jak: zezwolenie, koncesja, licencja czy wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie oznacza to, że nie możesz prowadzić działalności w ogóle. Musisz się jedynie wstrzymać z działalnością, w zakresie której niezbędne są  dodatkowe zezwolenie, koncesje czy wpisy.


Rodzaje działalności klasyfikowane są w Polsce według kodów PKD 2007. Obowiązuje ogólna zasada dorozumianej zgody, jeżeli urząd nie udzieli odpowiedzi na wniosek o wydanie zezwolenia w terminie.  Zarówno dla osób fizycznych jak i spółek handlowych nadane zezwolenia, koncesje, licencje i wpisy w rejestrach działalności regulowanej wyszukasz w bazie przedsiębiorców w rejestrze www.firma.gov.pl.
Więcej o procedurach i właściwych organach >>>

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.