EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Jestem konsumentem Tu znajdziesz informację o swoich prawach

Najpopularniejsze artykuły

Instytucje konsumenckie w Polsce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał w 1990 roku jako Urząd Antymonopolowy. Jako główne zadanie Urzędu wskazano przeciwdziałanie zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień i nadużywaniu pozycji dominującej na rynku oraz kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Kompetencje te były wielokrotnie zwiększane. ...

Czytaj dalej...

piątek, 02 grudnia 2011 14:50

Środki prawne w przypadku sporu

Środki prawne w przypadku sporu między konsumentem a przedsiębiorcą

Porady prawne Bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Do ich kompetencji należy: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów ...

Czytaj dalej...

piątek, 20 listopada 2009 15:38

Instytucje konsumenckie w Polsce

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów (FK) – to jedna z najstarszych w Polsce, niezależnych organizacji pozarządowych, której głównym celem jest ochrona indywidualna każdego konsumenta. Federacja powstała w 1981 roku i obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium kraju poprzez sieć 48 oddziałów terenowych, które wykonują pracę poradni konsumenckich oraz zrzeszają współpracowników-wolontariuszy. ...

Czytaj dalej...

środa, 18 grudnia 2013 00:00

Zarys ogólny praw konsumenta

Historia praw konsumenta w UE

W Unii Europejskiej żyje niemal pół miliarda konsumentów. Państwa członkowskie stopniowo rozwijają środki mające na celu ochronę określonych interesów owych konsumentów, którzy odgrywają w społeczeństwie zasadniczą rolę gospodarczą i polityczną. Począwszy od połowy lat 70. ubiegłego wieku, UE dąży do harmonizacji tych krajowych środków, aby zagwarantować europejskim obywatelom taki sam, ...

Czytaj dalej...

środa, 18 grudnia 2013 00:00

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.