EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Data publikacji: 2012-08-31. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-21.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Wyższy Urząd Górniczy

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Nowa Słupia

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, świętokrzyskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Przystąpienie do wykonywania robót geologicznych.

Rodzaj

Zgłoszenie

Ustawowy czas realizacji

30 dni.

PKD

 • 7112Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ?
 • 4312Z przygotowanie terenu pod budowę ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Minister - Ministerstwo Środowiska
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Dyrektor - Urzędy Morskie
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgłoszenia dokonuje koncesjobiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac.


Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, …

Rezultat procedury

Dokonanie zgłoszenia.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Koncesjobiorca jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót.


W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac.


Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Dokumenty

 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.

Zgłoszenie zawiera:

a) zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

b) określenie rodzaju robót,

c) podstawowe dane dotyczące prac geologicznych,

d) imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności,

e) oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.

 • Załączniki:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, np. (KRS) - w przypadku wn...

 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.

Zgłoszenie zawiera:

a) zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

b) określenie rodzaju robót,

c) podstawowe dane dotyczące prac geologicznych,

d) imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności,

e) oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.

 • Załączniki:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, np. (KRS) - w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi.

Opłaty

Procedura nie wymaga wniesienia opłaty.

Termin

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Rejestracja zgłoszenia

Organ, do którego wpłynęło zgłoszenie, dokonuje jego rejestracji.

Termin

Niezwłocznie.

Uczestnicy

 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Minister - Ministerstwo Środowiska
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Dyrektor - Urzędy Morskie
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Art. 81.

1. Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1) organowi administracji geologicznej;

2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – terenowemu organowi administracji morskiej;

3) organowi nadzoru górniczego – jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 613

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.