EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego
poniedziałek, 02 lipca 2012 14:06

Ujednolicone wzory pism w administracji

Resort gospodarki pracuje nad uproszczeniem i elektronizacją ok. 80 procedur administracyjnych określonych w blisko 25 ustawach. Zaproponowane rozwiązania pozwolą zaoszczędzić czas obywatelom i przedsiębiorcom oraz ułatwić załatwienie spraw urzędowych.

 

W ramach Zadania 1 Projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA), realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki (MG) wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbą Gospodarczą, przeprowadzana jest analiza aktów prawnych i procedur elektronicznych oraz analiza i mapowanie procedur obsługi przedsiębiorców przez administrację (...więcej na temat Zadania 1).

 

Standaryzacja i elektronizacja

 

W toku prac dostrzeżono potrzebę wypracowania stanowiska odnośnie wzorów dokumentów inicjujących procedury administracyjne - niezbędnych do przeprowadzenia procedury w sposób elektroniczny. Przeprowadzono więc szczegółową analizę poszczególnych ustaw wraz z formą standaryzacji oraz propozycją zmian, które umożliwią elektronizację procedur administracyjnych. W rezultacie powstał dokument zawierający propozycję wprowadzenia nowej instytucji prawnej, pozwalającej osiągnąć standaryzację we wzorach dokumentów stosowanych w administracji publicznej. Jest nią upoważnienie do określenia wzorów dokumentów elektronicznych dla ministrów właściwych, w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 roku Nr 206, poz. 1216).

 


 

Powyższe rozwiązanie ma zapewnić elektronizację, przy jednoczesnym niezobowiązywaniu wnioskodawców do składania (w drodze „tradycyjnej”) wszelkich podań na „wzorze urzędowym”. Standaryzacja, poprzez tworzenie wzorów dokumentów elektronicznych, ma odbywać się bez potrzeby tworzenia wzorów urzędowych, określonych w rozporządzeniach wydanych na mocy delegacji ustawowych, zawartych w przepisach szczególnych. Należy podkreślić, że wzór dokumentu elektronicznego nie stanowi wzoru urzędowego, jeżeli przepisy szczególne nie określiły wzoru urzędowego, na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej dla właściwego ministra, i w związku z tym jest wiążący jedynie w przypadku realizacji procedury drogą elektroniczną (wymóg stawiany przez art. 63 ust. 3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Wzór dokumentu elektronicznego (jeżeli nie powstał na bazie wzoru urzędowego) nie może być prawnie wiążący w przypadku rozpoczęcia procedury w sposób „tradycyjny”, ponieważ nie stanowi on wymogu co do formy. W konsekwencji, postępowanie administracyjne, inicjowane dokumentem elektronicznym, można bez przeszkód przeprowadzić drogą elektroniczną, przy jednoczesnym „nieutrudnianiu” postępowania prowadzonego drogą „tradycyjną”.  

 

Przyszłe korzyści

 

Szczegóły takiego rozwiązania są omówione w dokumencie znajdującym się na stronie http://www.eu-go.gov.pl/pl/projekt-uepa/konsultacje-spoleczne/konsultacje-zakoczone/dpu-standaryzacja/.

 

Przedstawiona koncepcja została uwzględniona przy tworzeniu przez Ministerstwo Gospodarki projektu założeń do projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (dokument dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Istotą zmian jest nie tylko uproszczenie i standaryzacja wzorów wniosków, ale także zmniejszenie liczby załączników, wprowadzenie formy elektronicznej tych załączników, a także usunięcie z przepisów słów nierekomendowanych z punktu widzenia elektronizacji procedur.

 

Wzory pism zamieszczone zostaną w Centralnym Repozytorium Danych na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

 

Więcej informacji na temat Projektu UEPA

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.