EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego
poniedziałek, 02 lipca 2012 14:06

Ujednolicone wzory pism w administracji - II

 

Powyższe rozwiązanie ma zapewnić elektronizację, przy jednoczesnym niezobowiązywaniu wnioskodawców do składania (w drodze „tradycyjnej”) wszelkich podań na „wzorze urzędowym”. Standaryzacja, poprzez tworzenie wzorów dokumentów elektronicznych, ma odbywać się bez potrzeby tworzenia wzorów urzędowych, określonych w rozporządzeniach wydanych na mocy delegacji ustawowych, zawartych w przepisach szczególnych. Należy podkreślić, że wzór dokumentu elektronicznego nie stanowi wzoru urzędowego, jeżeli przepisy szczególne nie określiły wzoru urzędowego, na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej dla właściwego ministra, i w związku z tym jest wiążący jedynie w przypadku realizacji procedury drogą elektroniczną (wymóg stawiany przez art. 63 ust. 3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Wzór dokumentu elektronicznego (jeżeli nie powstał na bazie wzoru urzędowego) nie może być prawnie wiążący w przypadku rozpoczęcia procedury w sposób „tradycyjny”, ponieważ nie stanowi on wymogu co do formy. W konsekwencji, postępowanie administracyjne, inicjowane dokumentem elektronicznym, można bez przeszkód przeprowadzić drogą elektroniczną, przy jednoczesnym „nieutrudnianiu” postępowania prowadzonego drogą „tradycyjną”.  

 

Przyszłe korzyści

 

Szczegóły takiego rozwiązania są omówione w dokumencie znajdującym się na stronie http://www.eu-go.gov.pl/pl/projekt-uepa/konsultacje-spoleczne/konsultacje-zakoczone/dpu-standaryzacja/.

 

Przedstawiona koncepcja została uwzględniona przy tworzeniu przez Ministerstwo Gospodarki projektu założeń do projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (dokument dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Istotą zmian jest nie tylko uproszczenie i standaryzacja wzorów wniosków, ale także zmniejszenie liczby załączników, wprowadzenie formy elektronicznej tych załączników, a także usunięcie z przepisów słów nierekomendowanych z punktu widzenia elektronizacji procedur.

 

Wzory pism zamieszczone zostaną w Centralnym Repozytorium Danych na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

 

Więcej informacji na temat Projektu UEPACzy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.