Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki

Urząd Stanu Cywilnego

Katowicka 53, 41-600 Świętochłowice

Kontakt

Kierownik Halina Sitek

(32) 3491-952, (32) 3491-951, (32) 3491-953 Zadzwoń do wydziału

(32) 3491-950

REJESTRACJA URODZEŃ - tel. 32 3491 952
REJESTRACJA ZGONÓW - tel. 32 3491 951

Godziny pracy

poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00
sobota: udzielanie ślubów, rejestracja zgonów

Zakres działalności

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie rejestracji aktów stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów, w tym w szczególności:

1) sporządzanie aktów urodzeń;

2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;

3) uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w zakresie kodeksu rodzinnego – opiekuńczego;

4) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecku, którego ojciec jest nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa;

5) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;

6) sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla potrzeb związanych z zamiarem zawarcia małżeństwa konkordatowego;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed terminem miesięcznego wyczekiwania;

8) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa;

9) sporządzanie aktów małżeństwa;

10) przyjmowanie oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;

11) sporządzanie aktów zgonu;

12) umiejscawianie aktów urodzeń, małżeństw i zgonu, gdy fakt ten został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego za granicą;

13) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego;

14) uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego nie zawierających wszystkich danych;

15) prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego;

16) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństw za granicą;

17) dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń i postanowień sądowych oraz innych instytucji;

18) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

19) prowadzenie akt zbiorczych oraz skorowidzów do poszczególnych akt stanu cywilnego;

20) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska;

21) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce w zakresie rejestracji stanu cywilnego;

22) sporządzanie testamentów;

23) prowadzenie archiwum akt Urzędu Stanu Cywilnego;

24) organizowanie uroczystości okolicznościowych związanych ze szczególnymi wydarzeniami wynikającymi z uregulowań prawa o aktach stanu cywilnego.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Kapitał Ludzki
Przyjazna administracja
UEPA
Ministerstwo Gospodarki doradztwo logistyczne Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.